HADES - Strona głównaKarta Narodów Zjednoczonych → Preambuła

Karta Narodów Zjednoczonych: Preambuła
Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj: Antaŭparolo

Preambuła, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

My, ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane

Ni, la popoloj de la Unuiĝintaj Nacioj, firme deciditaj,

I w tym celu

Postanowiliśmy zjednoczyć nasze wysiłki dla wypełnienia tych zadań.

Kaj por tiuj celoj

Decidis kunlabori en nia klopodado por atingo de tiuj celoj.

Zgodnie z tym rządy nasze, przez zgromadzonych w mieście San Francisco przedstawicieli, którzy okazali swoje pełnomocnictwa, uznane za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodziły się przyjąć niniejszą Kartę Narodów Zjednoczonych i niniejszym tworzą organizację międzynarodową pod nazwą Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Laŭ tio niaj registaroj, per siaj en la urbo San-Francisko kuniĝintaj reprezentantoj, kies plenpotencoj estis prezentitaj kaj konsiderataj esti en bona kaj ĝusta formo, akceptis tiun ĉi Ĉarton de la Unuiĝintaj Nacioj kaj per tio ĉi starigas internacian organizaĵon, kiu portu la nomon Unuiĝintaj Nacioj.

Tradukis Vilhelmo Lutermano
Preambuła, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Portfolio

Cytat dnia

"Przyjaźń uwalnia od strachu i usługiwania, samo to jest mądrością."

Epikur